Schneider Electric

DODAVATEL KOMPONENTŮ INTELIGENTNÍHO ŘÍZENÍ

V domech realizovaných firmou IBSolution se často setkáváme s tlačítky MERTEN. Výhodou těchto tlačítek je jednak sdružení několika funkcí na jedno tlačítko, tak i popisové pole, kde je funkce rovnou popsána. Tímto snižujeme počet tlačítek na jednom místě a přitom je vše přehledné.
se merten

Dalším oblíbeným designem Schneider Electric je UNICA. Tlačítka této řady zase vypadají jako standardní elektro instalace. Zároveň jsou tlačítka podsvícena LED světlem. Je tak zřejmé, které tlačítko je zrovna aktivní.
unica

Schneider Electric dodává také inteligentní komponenty do rozvaděče. Více informací na www.schneider-electric.cz